Skip to main content
AAA Auto z karą przekraczającą 72 mln zł.

Dealer samochodów używanych Autocentrum AAA Auto udzielał fałszywych informacji dotyczących cen oferowanych pojazdów i stosował niedozwolone zapisy w umowach, zobowiązując konsumentów do potwierdzenia stanu technicznego pojazdu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał liczne skargi dotyczące nieprawidłowości związanych z polityką sprzedaży Autocentrum AAA Auto oraz zapisami umów zawieranymi z klientami. Po przeprowadzeniu postępowania, w tym kontroli przy użyciu tajemniczych klientów, UOKiK podjął dwie decyzje nakładając na firmę kary przekraczające 72 mln zł.

Chcesz być na bieżąco? Polub naszego Facebooka: https://www.facebook.com/NTYHighQualitySpareParts

Klienci, zainteresowani zakupem pojazdu na podstawie ofert na stronie internetowej Autocentrum AAA Auto lub Otomoto, byli wprowadzani w błąd co do rzeczywistej ceny pojazdu. Spółka nie informowała, że ogłoszona cena obejmuje koszt samochodu i dodatkowego produktu, jakim było ubezpieczenie “Carlife Gwarancja”. Klienci dowiadywali się o tym dopiero podczas finalizacji umowy w salonie, a sprzedawca udzielał im “zniżki” równoważnej składce ubezpieczeniowej. W rzeczywistości klient płacił za ubezpieczenie, a w przypadku rezygnacji, składka była zwracana firmie, obniżając tym samym cenę pojazdu na fakturze.

Dodatkowo, ogłoszenia na stronach internetowych pomijały informacje o obowiązkowej opłacie za “dodatkową obsługę klienta” w wysokości 1398 zł. Klienci, decydując się na wizytę w salonie, byli zaskakiwani wyższą ceną pojazdu i zmuszani do dodatkowych opłat, o których nie byli wcześniej informowani.

Decyzja UOKiK dotyczy także nieuczciwych praktyk związanych z klauzulami abuzywnymi w umowach. Kupujący zobowiązywani byli do potwierdzenia stanu technicznego pojazdu poprzez jazdę próbną, co było niemożliwe do odmowy. Klauzule te pozwalały firmie unikać odpowiedzialności za ewentualne usterki, przerzucając je na klientów.

Sprawdź naszą pełną ofertę: https://nty.parts/pl/produkty/

Prezes UOKiK nałożył kary na Autocentrum AAA Auto za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, wynoszące ponad 67 mln zł, oraz za stosowanie klauzul abuzywnych w umowach w wysokości ponad 5 mln zł. Firma jest także zobowiązana do publikacji informacji o decyzjach na swojej oficjalnej stronie internetowej i na portalu Facebook. Decyzje są obecnie nieprawomocne, a firma może złożyć odwołanie.

Filter