Skip to main content

Gwarancja

Warunki gwarancji

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta z wyłączeniem produktów posiadających odrębne karty gwarancyjne.

Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia odebranego towaru pod kątem ewentualnych wad.